ارتباط با کشیش کلیسا و خادمین کلیسا
نام و ایمیل خود و پیغام خود را بنویسید 
 ما در اسرع وقت با شما تماس برقرار میکنیم.

کشیش احمد : ahmad.ghafari@aramsh.se / +46707407924
————————————
ایلیا چنانی : Elia.chenani@aramesh.se / +46721656787