کلاسهای حق جویان یکی از بی نظیر ترین کلاسهای میسیحت می باشد که دید ما را نسبت به خدا وایمان مسیحیت عوض میکند.

برای ورود به این دوره فقط نیاز به ثبت نام دارید وکاملا رایگان می باشد وبعد از ثبت نام بر روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

درس های این دوره به شرح زیر می باشد

 1. خدای کتاب مقدس
 2. آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟
 3. گناه از دیدگاه کتاب مقدس چیست؟
 4. عیسی مسیح کیست؟
 5. مرگ عیسی مسیح
 6. قیام عیسی مسیح
 7. توبه و تولد تازه از دیدگاه کتاب مقدس
 8. ایمان چیست؟
 9. دعا در مسیحیت چیست؟
 10. پرستش چیست؟
 11. کلیسا چیست؟
 12. روح القدس کیست؟
 13. _شام خداوند
 14. _آموزه تثليث
 15. _تعمید آب چیست؟