کلیسای آرامش در شهر مالمو سوئد می باشد و جلسات پرستشی و تعلیمی را به زبان فارسی برگزار می کند. شما نیز دعوت شدید تا با ما در مشارکت باشید.


مانده تا جلسه پرستشی و عبادتی

Days
Hours
Minutes
Seconds

کنفرانس کلیسای آرامش

Follow our plans

مراسم و جشن های مارا در تلویزیون آرامش دنبال کنید

در کلیسای آرامش شما میتوانید در کلاسهای حق جویان شرکت کنید و با ایمان و تعالیم اساسی و پایه مسیحیت آشنا شوید برای شرکت در این کلاس ها فرم زیر را پرکرده و عضو جلسه  های هفتگی شوید.

IMG_0440 (1)

Aramesh Church

در کلیسای آرامش علاوه بر برگزاری جلسه پرستشی که به صورت منظم و هفتگی برگزار می شود شاهد برگزاری کلاسهای آموزشی – کنفرانسهای پژوهشی – اردوهای ورزشی و تفریحی – جلسات مشاوره – و غیره نیز هستیم

Forums
100%
Youth Classes
100%
Recreational and cultural
100%
Knowledge of God classes
100%

برگزاری جلسات پرستشی و کلاس ها

Youth Classes

The significant presence of young people in this space has led to constructive and active partnerships and a happy environment

کلاس های راه عیسی

These classes are for adults 

A fun and happy environment

It is worth noting that in a spiritually and spiritually friendly environment, the Relaxation Society has been working with a number of artists and friends specializing in different fields for some time. In this regard, those interested can work with the Church of Peace in their fields of interest and work. May the blessing and grace of the Lord Jesus Christ always be with you and with the ministers of the church

برگزاری جلسات پرستشی و دعا

Stay with us on Sundays

قابل توجه شما عزیزان

Follow us on social networks

دوره جدید برای حق جویان

اطلاعیه برنامه های هفتگی کلیسای آرامش مالمو

شاگرد سازی دروس متنوع و مخصوص ایماندران برای رشد و خدمت در کلیسا و جامعه

جلسات و دروس و تفریح های متنوع برای جوانان سه شنبه ها ساعت 18.00

کلاس تعلیمی راه عیسی برای نوایمانان و حق جویان روز های چهارشنبه 17.30

جلسات عبادتی و پرستشی برای عرب زبانان روز های یکشنبه ساعت 14.00

جلسات عبادتی و پرستشی روز های یکشنبه برای فارسی زبانان ساعت 16.00

کلاس شفا و آزادی برای تمام ایماندران و حق جویان برای ثبت نام تماس برقرار کنید

درخواست دعای خود را برای ما بفرستید تا با شما در دعا متحد شویم