دوره رشد روحانی

 این دوره رشد روحانی برای ایماندارن می باشد که می خواهند در ایمان خود رشد کنند و یک زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشند.

برای شروع این دوره باید دوره آلفا را طی کرده باشید و بعد فقط نیاز به ثبت نام دارید این دورس کاملا رایگان می باشند وبعد از ثبت نام بر روی لینک ورود به جلسه کلیک کنید.

دروس این دوره به شرح زیر می باشد

  1. شفا و آزادی
  2. شناخت دنیای روحانی و جنگ ها ی روحانی
  3.  روشهای رشد روحانی
  4. مسیحی در جامعه
  5. چگونه کتاب مقدس را مطالعه کنیم
  6. بررسی موعظه سرکوه
  7. شنیدن صدای خدا
  8. مطالعه کتاب پیدایش