عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
عکس کاور خود را تغییر دهید
کلیسای آرامش مالمو، کلیسای فارسی زبانان و عرب زبانان در کشور سوئد خدمت خود را در میان قوم های ایرانی و افغان انجام میدهد. جلسات پرستی و جلسات دعا و تعلیم و خدمت بشارت و کمک های مشاوره ای و دیگر خدمات به صورت هفتگی برگزار می شود.
وضعیت این حساب کاربری Approved است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.